6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Σκληροθεραπεία –

Σκληροθεραπεία είναι η έγχυση σκληρυντικού υγρού εντός του κιρσού. Αυτό προκαλεί φλεγμονή και καταστροφή του τοιχώματος της φλέβας με αποτέλεσμα ο αυλός της να κλείσει (εικόνα 1)

Η σκληροθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση φλεβικών προβλημάτων, όπως οι κιρσοί και οι ευρυαγγείες. Πρόκειται για την ένεση ενός σκληρυντικού υγρού εντός του αγγείου, γεγονός που προκαλεί την καταστροφή του τοιχώματος της φλέβας και ο αυλός της κλείνει (εικόνα 1). Η ένεση γίνεται με πολύ λεπτές βελόνες και είναι ανώδυνη και καλά ανεκτή από τον ασθενή, ο οποίος μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες αμέσως μετά την θεραπεία.

(Εικόνα 1. Σκληροθεραπεία είναι η έγχυση σκληρυντικού υγρού εντός του κιρσού. Αυτό προκαλεί φλεγμονή και καταστροφή του τοιχώματος της φλέβας με αποτέλεσμα ο αυλός της να κλείσει).

Η σκληροθεραπεία με αφρό αποτελεί εξέλιξη της κλασικής σκληροθεραπείας. Πρόκειται για την έκχυση της σκληρυντικής ουσίας στη φλέβα σε μορφή αφρού. Ο αφρός παράγεται κατά την ανάμειξη της υγρής μορφής του σκληρυντικού φαρμάκου με αέρα (εικόνα 2). Η τεχνική με τη χρήση αφρού ενισχύει τη δράση του υγρού σκληρυντικού και, επιπρόσθετα, αδειάζει τη φλέβα από αίμα και επιτρέπει την επαφή της με το τοίχωμα της φλέβας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας το φάρμακο σε μικρότερες συγκεντρώσεις και όγκο.

Σκληροθεραπεία με αφρό: ο αφρός παράγεται κατά την ανάμειξη του υγρού σκληρυντικού με αέρα (εικόνα 2)

(Εικόνα 2. Σκληροθεραπεία με αφρό: ο αφρός παράγεται κατά την ανάμειξη του υγρού σκληρυντικού με αέρα).

Η έκχυση σε μεγαλύτερους φλεβικούς κλάδους που βρίσκονται πιο βαθιά κάτω από το δέρμα γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση για μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια (εικόνα 3).

(Εικόνα 3. Σκληροθεραπεία με αφρό υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (α-γ))

Πολλοί ασθενείς χρειάζονται περισσότερες από μία συνεδρίες σκληροθεραπείας. Το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβεί από συνεδρία σε συνεδρία είναι περίπου 2-3 εβδομάδες. Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, οι ασθενείς θα πρέπει να φοράνε ελαστικές κάλτσες για 5-10 μέρες μετά από κάθε συνεδρία σκληροθεραπείας.