6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Επεμβάσεις σε νεφροπαθείς –

Οι νεφροπαθείς για να κάνουν τεχνητό νεφρό (αιμοκάθαρση) χρειάζονται φίστουλα (μια απευθείας επικοινωνία μεταξύ αρτηρίας και φλέβας στο χέρι) ή ένα αρτηριο – φλεβικό μόσχευμα (ευθύ ή loop). Αυτές είναι επεμβάσεις που πραγματοποιούν οι αγγειοχειρουργοί με τοπική, περιοχική ή γενική νάρκωση.

Στην εικόνα 1, μπορείτε να δείτε μερικές από τις αρτηριο-φλεβικές επεμβάσεις που πραγματοποιούμε στους νεφροπαθείς στα πλαίσια αγγειακής προσπέλασης.

(Εικόνα 1. Φίστουλα και μόσχευμα αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς)

Αν δεν μπορεί να γίνει φίστουλα ή μόσχευμα αιμοκάθαρσης, γιατί τα αγγεία δεν είναι κατάλληλα η έχουν εξαντληθεί οι άλλες επιλογές, τότε η αιμοκάθαρση μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός προσωρινού ή μόνιμου καθετήρα σε μια κεντρική φλέβα, όπως στο χέρι (υποκλείδιος ή σφαγίτιδα) ή το πόδι (μηριαία) (εικόνα 2).

(Εικόνα 2. Πολλοί νεφροπαθείς δεν έχουν κατάλληλα αγγεία για να γίνει φίστουλα ή μόσχευμα αιμοκάθαρσης. Τότε χρειάζεται να τοποθετηθεί καθετήρας αιμοκάθαρσης σε μια μεγάλη φλέβα με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής της φωτογραφίας είχε δύσκολα αγγεία και έφτασε σε μας από νοσοκομείο της περιφέρειας χωρίς να μπορεί να κάνει τεχνητό νεφρό για 4 μέρες λόγω αδυναμίας ικανοποιητικής αγγειακής προσπέλασης. Η δεξιά και αριστερή μηριαία φλέβα και η δεξιά έσω σφαγίτιδα ήταν χρονίως αποφραγμένες και ακατάλληλες για παρακέντηση (όπως φαίνεται στη φλεβογραφία). Τελικά, έγινε (κατευθυνόμενη με υπέρηχο και ακτινοσκόπηση) τοποθέτηση ενός προσωρινού καθετήρα στην αριστερή έσω σφαγίτιδα).