6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Επεμβάσεις σε νεφροπαθείς –

Οι νεφροπαθείς για να κάνουν τεχνητό νεφρό (αιμοκάθαρση) χρειάζονται φίστουλα (μια απευθείας επικοινωνία μεταξύ αρτηρίας και φλέβας στο χέρι) ή ένα αρτηριο – φλεβικό μόσχευμα (ευθύ ή loop). Αυτές είναι επεμβάσεις που πραγματοποιούν οι αγγειοχειρουργοί με τοπική, περιοχική ή γενική νάρκωση.
Φίστουλα και μόσχευμα αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς (εικόνα 1)

Στην εικόνα 1, μπορείτε να δείτε μερικές από τις αρτηριο-φλεβικές επεμβάσεις που πραγματοποιούμε στους νεφροπαθείς στα πλαίσια αγγειακής προσπέλασης.

(Εικόνα 1. Φίστουλα και μόσχευμα αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς)

Αν δεν μπορεί να γίνει φίστουλα ή μόσχευμα αιμοκάθαρσης, γιατί τα αγγεία δεν είναι κατάλληλα η έχουν εξαντληθεί οι άλλες επιλογές, τότε η αιμοκάθαρση μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός προσωρινού ή μόνιμου καθετήρα σε μια κεντρική φλέβα, όπως στο χέρι (υποκλείδιος ή σφαγίτιδα) ή το πόδι (μηριαία) (εικόνα 2).

(Εικόνα 2. Πολλοί νεφροπαθείς δεν έχουν κατάλληλα αγγεία για να γίνει φίστουλα ή μόσχευμα αιμοκάθαρσης. Τότε χρειάζεται να τοποθετηθεί καθετήρας αιμοκάθαρσης σε μια μεγάλη φλέβα με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής της φωτογραφίας είχε δύσκολα αγγεία και έφτασε σε μας από νοσοκομείο της περιφέρειας χωρίς να μπορεί να κάνει τεχνητό νεφρό για 4 μέρες λόγω αδυναμίας ικανοποιητικής αγγειακής προσπέλασης. Η δεξιά και αριστερή μηριαία φλέβα και η δεξιά έσω σφαγίτιδα ήταν χρονίως αποφραγμένες και ακατάλληλες για παρακέντηση (όπως φαίνεται στη φλεβογραφία). Τελικά, έγινε (κατευθυνόμενη με υπέρηχο και ακτινοσκόπηση) τοποθέτηση ενός προσωρινού καθετήρα στην αριστερή έσω σφαγίτιδα).

Τοποθέτηση ενός προσωρινού ή μόνιμου καθετήρα σε μια κεντρική φλέβα (εικόνα 2)