6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Αιμαγγείωμα –

Η θεραπεία μιας αρτηριοφλεβικής δυσπλασίας είναι συντηρητική όταν η δυσπλασία είναι σταθερή χωρίς να προκαλεί πόνο. Η ελαστική περίδεση και η τακτική παρακολούθηση είναι σε αυτή την περίπτωση αρκετές. Σε περίπτωση επιπλοκών, η θεραπεία περιλαμβάνει τον εμβολισμό, τη χειρουργική επέμβαση ή συνδυασμό των δύο.
Αιμαγγείωμα κάτω άκρου πριν και μετά από θεραπεία με εμβολισμό (εικόνα 1)
(Εικόνα 1. Αιμαγγείωμα κάτω άκρου πριν και μετά από θεραπεία με εμβολισμό).