6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Φλεβικές παθήσεις –

Και στις φλεβικές παθήσεις, ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Κάρκος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι ιδανική επιλογή για οποιονδήποτε ταλαιπωρείται από σχετικά προβλήματα.

Η συστηματική προσέγγιση και ενδελεχής εξέταση του ασθενούς, η ακριβής διάγνωση, καθώς και η έγκαιρη και άμεση επέμβαση είναι τα στοιχεία που διακρίνουν και χαρακτηρίζουν το Χρήστο Κάρκο.

Με εφόδιο την πλούσια κλινική και επιστημονική εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη δωδεκαετή του εκπαίδευση και εργασία σε φημισμένα κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας, ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Κάρκος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής περιπτώσεις:

Z

Κιρσοί - Φλεβίτιδα - Σπασμένα αγγεία - Ευρυαγγείες

Z

Βαλβίδες φλεβών κάτω άκρων

Z

Φλεβικό έλκος

Z

Θρόμβωση - Τρίπλεξ

Z

Θρόμβωση - Πνευμονική εμβολή - Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας

Z

Θρόμβωση σε καρκινοπαθείς

Z

Θρόμβωση & εγκυμοσύνη

Z

Θρόμβωση & θρομβοφιλία

Z

Θρόμβωση & αντισυλληπτικά

Z

Πρησμένα πόδια - Λεμφοίδημα

Z

Φίστουλα - Μόσχευμα αιμοκάθαρσης

Z

Καθετήρας αιμοκάθαρσης

Z

Θρόμβωση άνω άκρου

Z

Θρόμβωση & αεροπορικά ταξίδια

Z

Αιμαγγείωμα