6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

 

Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

552 36 Θεσσαλονίκη – Πανόραμα

Κινητό τηλέφωνο 6932-705747 (για ραντεβού)

Τηλεφωνικό κέντρο (Άγιος Λουκάς): 2310-380000

Τηλέφωνο γραφείου (Άγιος Λουκάς): 2310-380236

ckarkos@hotmail.com

Επικοινωνήστε με το γιατρό

6 + 10 =

Αγγειοχειρουργός Χρήστος Δ. Κάρκος

Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

552 36 Θεσσαλονίκη – Πανόραμα

Κινητό τηλέφωνο 6932-705747 (για ραντεβού)

Τηλεφωνικό κέντρο (Άγιος Λουκάς): 2310-380000

Τηλέφωνο γραφείου (Άγιος Λουκάς): 2310-380236

ckarkos@hotmail.com