6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Διαβητικό πόδι & Άλλες θεραπείες –

Z

VAC

VAC σημαίνει VACUUM – ASSISTED CLOSURE, δηλαδή επούλωση τραυμάτων με τη βοήθεια κενού (VACUUM). Πρόκειται για μια εξαιρετική λύση σε προβλήματα διαβητικού ποδιού. Το τραύμα, στο οποίο υπάρχει, συνήθως, έλλειμμα ιστού, αντιμετωπίζεται με τη χρήση ενός σπόγγου (σφουγγαριού), το οποίο κόβεται έτσι ώστε να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του τραύματος. Το σφουγγάρι καλύπτεται με ένα αεροστεγές διαφανές αυτοκόλλητο και κάνοντας μια μικρή τρύπα στο αυτοκόλλητο, το σφουγγάρι συνδέεται (μέσω ενός σωλήνα αναρρόφησης) με μια συσκευή συνεχούς αρνητικής πίεσης (125mmHg). Το αποτέλεσμα είναι ότι το τραύμα υφίσταται συνεχής αναρρόφηση, όλες οι εκκρίσεις παροχετεύονται στο μηχάνημα (που έχει ένα κάνιστρο συλλογής υγρών), ενώ η συσκευή και καθαρίζει ρυπαρά τραύματα και επιταχύνει την επούλωση (μειώνοντας την επιφάνεια και το βάθος του τραύματος). Δεν χρειάζεται αλλαγή τραύματος και γάζες, καθώς το VAC παραμένει στο τραύμα συνεχώς και αλλάζει κάθε 48-72 ώρες.

Θεραπεία ασθενή με διαβητική γάγγραινα πτέρνας χρησιμοποιώντας τη συσκευή VAC (εικόνα 1)

Στη φωτογραφία (εικόνα 1) βλέπετε νεαρό διαβητικό ασθενή με γάγγραινα, οστεομυελίτιδα και παθολογικό κάταγμα πτέρνας που αντιμετωπίστηκε για αρκετές βδομάδες με VAC (με εξαιρετικό αποτέλεσμα).

(Εικόνα 1. Θεραπεία ασθενή με διαβητική γάγγραινα πτέρνας χρησιμοποιώντας τη συσκευή VAC)

Z

Αυξητικοί παράγοντες

Θεραπεία διαβητικού ποδιού με αυξητικούς παράγοντες. Παρακολουθήστε τη χρονική εξέλιξη και σταδιακή επούλωση του τραύματος (εικόνα 2)

(Εικόνα 2. θεραπεία διαβητικού ποδιού με αυξητικούς παράγοντες. Παρακολουθήστε τη χρονική εξέλιξη και σταδιακή επούλωση του τραύματος).

Διαβητική γάγγραινα 1ου δακτύλου άκρου ποδός και νεκρωτική λοίμωξη του άκρου ποδός μετά από χειρουργικό καθαρισμό (εικόνα 2). Το τραύμα ήταν καθαρό και για να επιταχύνουμε την επούλωση χρησιμοποιήσαμε αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες. Πρόκειται για επουλωτικούς παράγοντες που κυκλοφορούν στο αίμα του ίδιου του ασθενούς. Παίρνουμε λίγο αίμα από μια φλέβα στο χέρι του ασθενούς (όπως γίνεται όταν πάμε να κάνουμε μια αιμοληψία για εξέταση αίματος), το αίμα αυτό υποβάλλεται σε ειδική κατεργασία και το υλικό που παράγεται τοποθετείται σαν επίθεμα-gel στο έλκος. Η απλή αυτή διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Στο πόδι αυτό χρειάστηκαν 5 συνεδρίες αυξητικών παραγόντων, το πόδι σώθηκε, και η πληγή έκλεισε σε 3 μήνες.

Z

Αναγεννητικοί παράγοντες

Εδώ σας παρουσιάζουμε 2 ασθενείς στους οποίους χρησιμοποιήσαμε αναγεννητικούς παράγοντες (εικόνα 3). Ο πρώτος ασθενής (α) είχε διαβητική γάγγραινα του 5ου δακτύλου του αριστερού άκρου ποδός. Έγινε μπαλονάκι στις αρτηρίες του ποδιού (για να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος) και ακρωτηριασμός του νεκρωμένου 5ου δακτύλου. Για επιταχύνουμε την επούλωση, χρησιμοποιήσαμε τον παράγοντα Cacipliq 20 RGTA (ReGeneraTing Agent), που ανήκει στην κατηγορία των αναγεννητικών παραγόντων και είναι τεχνητά βιοδιασπώμενο πολυμερές γλυκόζης. Το τραύμα επουλώθηκε τελείως μέσα σε 3 μήνες. Ο δεύτερος διαβητικός ασθενής προσήλθε με έλκη στις κνήμες (β). Αρχικά έγινε χειρουργικός καθαρισμός των νεκρώσεων. Στη συνέχεια, για να επιταχύνουμε την επούλωση των ιστών, χρησιμοποιήσαμε τον αναγεννητικό παράγοντα Cacipliq 20 RGTA. Τα τραύματα επουλώθηκαν τελείως μέσα σε 4 μήνες.

(Εικόνα 3. Θεραπεία περιστατικών διαβητικού ποδιού (α και β) με τον αναγεννητικό παράγοντα Calcipliq 20)

Z

Υπερβαρικό οξυγόνο

Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο έχει βοηθήσει πολλούς ασθενείς με προβλήματα διαβητικού ποδιού. Η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω:

  1. της αυξημένης οξυγόνωσης: η αύξηση της πίεσης αυξάνει το ποσό του οξυγόνου στην κυκλοφορία του αίματος και στους ιστούς (έως και 10 φορές),
  2. της βακτηριοκτόνου / βακτηριοστατικής δράσης: η υπεροξυγόνωση των ιστών ελαττώνει τη διασπορά τοξινών και συμβάλλει στο θάνατο των βακτηρίων. Αυτό είναι σημαντικό για τη θεραπεία της αεριογόνου γάγγραινας, των νεκρωτικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων μαλακών μορίων, και της οστεομυελίτιδας
  3. της αγγειογένεσης και νεοαγγείωσης: το Υπερβαρικό Οξυγόνο προάγει την αγγειογέννεση μέσω της αιμάτωσης των ιστών. Αυτή η ιδιότητα έχει μεγάλη σημασία σε χρόνιες παθήσεις (όπως στην περιφερική αγγειοπάθεια και στο διαβητικό πόδι). Ταυτόχρονα, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε οξυγόνο για δημιουργία κολλαγόνου. Συνολικά λοιπόν, η αυξημένη οξυγόνωση οδηγεί σε χρήσιμη και παραγωγική αγγειογένεση, καθώς και πολλαπλασιασμό ινοβλαστών και οστεοβλαστών.
Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου (εικόνα 4)

Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο γίνεται σε πολυθέσιο θάλαμο (που δέχεται πολλά άτομα τη φορά) σε νοσοκομεία που διαθέτουν μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου (εικόνα 4).

(Εικόνα 4. Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου)

Z

Πλαστική Χειρουργική

Η πλαστική χειρουργική έχει σημαντική θέση σε προβλήματα αποκατάστασης του διαβητικού ποδιού. Συχνά, μετά από: 1) μπαλονάκι στις αρτηρίες, 2) συχνούς χειρουργικούς καθαρισμούς των νεκρωμένων ιστών, 3) αλλαγές με επιθέματα, 4) VAC, 5) αναγεννητικούς ή αυξητικούς παράγοντες, ή/και 6) θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο, μένουμε με ένα καθαρό τραύμα που έχει μεν καλή αιμάτωση, αλλά η επούλωση είναι αργή λόγω της μεγάλης επιφάνειας του τραύματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η πλαστική χειρουργική μπορεί να δώσει εξαιρετικές και εντυπωσιακές λύσεις. Σε συνεργασία με έμπειρους πλαστικούς χειρουργούς, μεγάλα τραύματα ή ελλείμματα ιστών μπορούν να καλυφτούν με δερματικά μοσχεύματα μερικού ή ολικού πάχους ή κρημνούς.

Στον διαβητικό ασθενή της φωτογραφίας, που είχε έλλειμμα ιστού στην πτέρνα λόγω υγρής διαβητικής γάγγραινας, έγινε δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους με εξαιρετικό αποτέλεσμα (εικόνα 5). Το μόσχευμα λήφθηκε από την πρόσθια επιφάνεια του μηρού υπό τοπική αναισθησία. Είχε προηγηθεί 6μηνη θεραπεία με μπαλονάκι στις αρτηρίες του κάτω άκρου, καθαρισμός των νεκρωμένων ιστών, και θεραπεία με VAC, αυξητικούς παράγοντες, και υπερβαρικό οξυγόνο.

(Εικόνα 5. Πλαστική χειρουργική αποκατάσταση σε έλλειμμα πτέρνας μετά από διαβητική γάγγραινα. Παρακολουθήστε τη χρονική εξέλιξη και επούλωση του τραύματος πριν (πάνω σειρά φωτογραφιών) και μετά (κάτω σειρά φωτογραφιών) από την πλαστική χειρουργική).

Πλαστική χειρουργική αποκατάσταση σε έλλειμμα πτέρνας μετά από διαβητική γάγγραινα (εικόνα 5)