6932-705747 (για ραντεβού) ckarkos@hotmail.com

– Παθήσεις καρωτίδων –

Ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Κάρκος έχει εξαιρετική εμπειρία στη χειρουργική των καρωτίδων έχοντας δουλέψει σε δύο από τα πλέον φημισμένα αγγειοχειρουργικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας με εξαιρετική παράδοση στην αντιμετώπιση της νόσου των καρωτίδων:

1) το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λέστερ (Leicester Royal Infirmary), υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ross Naylor, και

2) το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάντσεστερ (University Hospital of South Manchester), υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Charles McCollum.

Επίσης, το 2009, ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Κάρκος συμμετείχε στη συγγραφή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρίας (European Society of Vacular Surgery, ESVS) για την αντιμετώπιση της νόσου των καρωτίδων.
(ESVS guidelines. Invasive treatment for carotid stenosis: indications, techniques. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;37:1-19).

Η στένωση της καρωτίδας είναι από τις πιο συχνές αιτίες εγκεφαλικού. Η διερεύνηση περιλαμβάνει αξονική (ή μαγνητική) εγκεφάλου, τρίπλεξ καρωτίδων και μαγνητική (ή αξονική) αγγειογραφία (εικόνα 1).

Απεικονιστικές εξετάσεις σε ασθενή με εγκεφαλικό (εικόνα 1)

(Εικόνα 1. Απεικονιστικές εξετάσεις σε ασθενή με εγκεφαλικό)

Όπως φαίνεται στην αξονική εγκεφάλου, ο ασθενής έχει κάνει εγκεφαλικό στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μιλήσει φυσιολογικά (αφασικές διαταραχές) ή να κουνήσει το δεξί χέρι και δεξί πόδι (δεξιά ημιπάρεση). Το τρίπλεξ και η μαγνητική αγγειογραφία δείχνουν σημαντική στένωση στην αριστερή καρωτίδα. Όταν τεθεί η ένδειξη για επέμβαση στην καρωτίδα, αυτή μπορεί να γίνει είτε με ανοικτή χειρουργική επέμβαση ή με μπαλονάκι – στεντ.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της στένωσης της καρωτίδας ονομάζεται ενδαρτηρεκτομή (διάνοιξη και αφαίρεση της αθηρωματικής πλάκας). Πραγματοποιείται με γενική ή τοπική αναισθησία, με πλάγια τομή στον τράχηλο, παρασκευή της κοινής, έξω και έσω καρωτίδας, και τοποθέτηση προσωρινής παράκαμψης (shunt) για να πηγαίνει αίμα στον εγκέφαλο όσο δουλεύουμε (εικόνα 2).

Η ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας (εικόνα 2)

(Εικόνα 2. Η ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας)

Στη συνέχεια, αφαιρούμε προσεκτικά την πλάκα (στην οποία οφείλονται και τα εγκεφαλικά) και κλείνουμε το άνοιγμα στην καρωτίδα ράβοντας ένα «μπάλωμα» από «ύφασμα» (ώστε να μη στενέψει ξανά η αρτηρία).

Εναλλακτικά, η στένωση της καρωτίδας μπορεί να αντιμετωπιστεί με μπαλονάκι και τοποθέτηση στεντ (εικόνα 3). Αυτό γίνεται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο με τοπική αναισθησία, παρακέντηση της μηριαίας αρτηρίας στο πόδι και προώθηση ενός σύρματος.

(Εικόνα 3. Τοποθέτηση στεντ στην καρωτίδα που πραγματοποιήθηκε από την αριστερή μηριαία αρτηρία. Δείτε πώς φαίνεται ο διχασμός της καρωτίδας πριν και μετά την τοποθέτηση του στεντ)

Τοποθέτηση στεντ στην καρωτίδα (εικόνα 3)

Στη συνέχεια, τοποθετείται φίλτρο-«ομπρέλα» προστασίας του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής και, τελικά, ανοίγουμε το στεντ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μπαλονάκι-στεντ της καρωτίδας δεν μπορεί να γίνει από τη μηριαία αρτηρία («από το πόδι»).

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε τεχνικούς ή ανατομικούς λόγους. Έτσι, αλλάζουμε οδό και πηγαίνουμε είτε από το χέρι με παρακέντηση της δεξιάς βραχιονίου αρτηρίας (εικόνα 4) ή απευθείας με μια μικρή τομή στο λαιμό (εικόνα 5).

Στεντ αριστερής καρωτίδας (εικόνα 4)

(Εικόνα 4. Στεντ αριστερής καρωτίδας που πραγματοποιήθηκε από τη δεξιά βραχιόνιο αρτηρία)

Στεντ καρωτίδας (εικόνα 5)

(Εικόνα 5. Στεντ καρωτίδας που πραγματοποιήθηκε μέσω μιας μικρής τομής στον τράχηλο (“τραχηλική” προσπέλαση))